De term particulier onderwijs wordt vaak als een soort containerbegrip gebruikt. Maar wat bedoelen we eigenlijk als we het over particulier onderwijs hebben? En wat voor scholen vallen hier precies onder?

Welke scholen vallen onder particulier onderwijs?

Onder particulier onderwijs worden de scholen gerekend die niet door de overheid betaald worden. In principe mag iedereen in Nederland een particuliere school oprichten, maar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moet deze, als het particulier basis of voorgezet onderwijs betreft, erkennen. Daarna mogen de scholen leerplichtige leerlingen onderwijzen. Om particulier onderwijs te mogen geven, moeten de instellingen voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het naleven van deze normen.

Welke soorten particulier onderwijs zijn er?

Particulier onderwijs in Nederland is onder te verdelen in verschillende soorten scholen:

  • Zelfstandige exameninstellingen. Deze vorm van particulier onderwijs wordt ook wel b2-school genoemd. Deze privé scholen leiden leerlingen op voor een examen, en mogen tevens zelf  diploma’s uitgeven. Zowel jongeren als volwassenen kunnen gebruik maken van deze vorm van particulier onderwijs.
  • B3-scholen. Deze instellingen bieden particulier basis en voortgezet onderwijs. Deze privé scholen hebben specifieke voorwaarden door de leerplichtambtenaar opgelegd. De inspectie onderzoek of hieraan ook voldaan wordt.
  • Internationale of buitenlandse scholen. Leerlingen op deze scholen hebben geen Nederlandse nationaliteit en het particulier onderwijs wordt speciaal op deze leerlingen gericht.
  • Particulier beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en hoger onderwijs. Deze vorm van particulier onderwijs komt veelvuldig voor in Nederland, meer dan particulier basisonderwijs en – voortgezet onderwijs. Het Ministerie van OCW heeft 3 registers met een overzicht van erkende opleidingen die dergelijk particulier onderwijs aanbieden.

Particulier Onderwijs Nederland

De website van Particulier Onderwijs Nederland richt zich met name op particuliere b2- en b3-scholen. Hier kan tevens onderscheid tussen gemaakt worden tussen traditioneel particulier onderwijs en vernieuwend particulier onderwijs. De eerste biedt leerlingen de mogelijkheid om versneld examen te doen, en daarnaast steeds vaker ook om een hele opleiding te volgen. Scholen die zich hierop richten zijn bijvoorbeeld Instituut Blankenstijn, het Luzac College en Winford. De nadruk bij dit particulier onderwijs ligt op kleinere klassen, intensieve begeleiding en individuele aandacht. Er is veel ruimte voor ondersteuning en begeleiding van bijvoorbeeld hoogbegaafde leerlingen of kinderen met dyslexie.

Daarnaast zijn is er het vernieuwende particulier onderwijs. Deze scholen kunnen zich niet vinden in het reguliere onderwijssysteem en zoeken daarom naar nieuwe vormen van onderwijs. Te denken valt hierbij aan de Democratische School en Iederwijs. Ook hier kunnen leerlingen examen doen, maar ze bepalen zelf wanneer ze wat leren en hebben bij deze vorm van particulier onderwijs dus zelf een grote verantwoordelijkheid voor de voorbereiding op hun examen.