De Werfklas is een kleinschalige onderwijsvernieuwende particuliere school voor basisonderwijs, geïnspireerd door de antroposofie en gelegen in de ecologische wijk Eva-Lanxmeer in Culemborg. Zij is opgericht in 2003. De school is opgezet als een staatsvrije vrije school en krijgt dus geen overheidssubsidie.

We hebben plek voor 10 kleuters die in principe twee jaar in de kleuterklas doorbrengen. Daarna werken de groepen in het periodeonderwijs, De kinderen krijgen vier weken anderhalf uur per dag de tijd om zich uiteen te zetten met een vakgebied: rekenen, taal of een zaakvak, zoals aardrijkskunde, geschiedenis).

In september 2019 zijn we gestart met de 7e klas (brugklas) in de aanloop naar een volledige staatsvrije leerlijn van 4 tot 18 jaar. De school omvat nu twee bovenbouwkassen: het 7e en 8e leerjaar.

Een werf is van oudsher een plaats waar gewerkt wordt. Een open onbebouwde ruimte waar je samen aan iets bouwt. Denk aan de timmerwerf en de botenwerf. Zo wil de Werfklas een plek zijn waar gewerkt wordt, waar nog niet alles is volgebouwd. Waar ieder zijn ervaringen kan opdoen en zijn kwaliteiten in kan brengen en waar we samen werken aan wie we willen worden.

Elk mens wil iets verwezenlijken. Ieder kind heeft iets eigens, iets specifieks en wil dat enerzijds bijdragen, anderzijds ontwikkelen. Als leerkracht proberen wij dat eigene te ontdekken, uit te dagen en tot verschijning te laten komen.


Scroll naar top