De Nieuwe School

De Nieuwe School in Amsterdam bereidt al meer dan 40 jaar leerlingen voor op hun eindexamen op VMBO-t-, HAVO- of VWO-niveau. Zij bevindt zich midden in het centrum van Amsterdam aan de Herengracht.

De Nieuwe School biedt plaats aan ongeveer 60 tot 70 leerlingen. Elke leerling op de school is bezig aan het eindexamentraject en gaat op voor staatsexamens. Leerlingen zijn al welkom vanaf het voor-examenjaar.

Pluspunten

Klassen met maximaal 10 leerlingen
Focus op eindexamenleerlingen
Mogelijk: twee jaar in één jaar doen
Mogelijk: examen spreiden over 2 jaar
Mogelijk: certificaten halen.
Volop aandacht voor leerproblemen
Meer dan het behalen van een diploma

Service

U kunt met de school in contact treden via de onderstaande buttons.

Karakteristiek

  • 1 locatie: hartje Amsterdam (Herengracht)
  • Stichting, geen winstoogmerk
  • 60-70  leerlingen
  • Bereid voor op staatsexamen
  • VMBO-t, HAVO, VWO

Meer informatie over De Nieuwe School

Volgens De Nieuwe School is het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan. Ook is het belangrijk dat leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Maar de school helpt ze daar intensief mee: het team en de leerling hebben hetzelfde doel. De Nieuwe School hanteert een individuele benadering van de leerlingen, waarin een kleinschalige aanpak van wezenlijk belang is. Er zitten dan ook nooit meer dan 10 leerlingen in een klas op deze particuliere school. De kleinschaligheid maakt het mogelijk om op individuele wensen in te spelen en extra aandacht aan leerproblemen te geven. Een veilige leeromgeving, waarin respect voor elkaar centraal staat, is een belangrijke voorwaarde voor het leerproces. Ook kan door de kleinschaligheid goed structuur geboden worden. Leerlingen weten steeds wat ze moeten doen en waar ze aan toe zijn; die duidelijkheid stimuleert en helpt bij het leren leren. Voor wie? Leerlingen met verschillende achtergronden en niveaus kunnen terecht op De Nieuwe School. Door de persoonlijke begeleiding en professionele zorg kan iedere leerling hier verder komen. Er worden drie examenniveaus aangeboden en je kunt twee jaar in één doen, maar ook certificaten halen. Dit betekent dat leerlingen vanaf een tweede klas vmbo tot en met leerlingen uit 6 vwo hier terecht kunnen. Flexibiliteit is dan ook belangrijk op De Nieuwe School en voor problemen kunnen creatieve oplossingen worden aangedragen. Ook biedt De Nieuwe School vwo-leerlingen die internationale ambities hebben of een extra uitdaging zoeken de mogelijkheid een internationaal geaccepteerd Cambridge examen te behalen. Dit kan naast het gewone lesprogramma gevolgd worden. De Nieuwe School is de school die je ieder kind gunt!

Luzac

Luzac biedt particulier voortgezet onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. Er zijn 18 vestigingen van Luzac op verschillende locaties in het land. Op onderstaande kaart kunt u zien waar die vestigingen zijn en bovendien kunt u locale informatie opvragen.

Uw kind kan bij ons terecht van brugklas tot eindexamen. Wij geloven niet in gemiddelden, ieder kind is op zijn of haar manier opvallend en talentvol. Wel altijd met hetzelfde doel: een diploma behalen en toekomstdromen najagen. Wij staan graag in dienst van de ambities van uw zoon of dochter.

Pluspunten

Kleine klassen (gemiddeld 12 leerlingen)
Uniek leerlingbegeleidingssysteem
Slagen op het hoogst haalbare niveau
Schooldagen van 9 tot 5
Huiswerk maken doen we op school

Service

U kunt met de school in contact treden via de onderstaande buttons.

Karakteristiek

  • 18 locaties Luzac door het land
  • Voortgezet Onderwijs
  • 3000 leerlingen
  • Bereid voor op examen via school
  • VMBO, HAVO, VWO

Meerdere leerroutes bij Luzac

Bij ons zijn er meerdere leerroutes mogelijk. Wij luisteren naar wensen en kijken naar mogelijkheden. Uw kind kan bijvoorbeeld versneld door de leerjaren heen gaan, maar kan er ook voor kiezen om vakken op te splitsen, het vakkenpakket uit te breiden of onderwijs te volgen op meerdere niveaus.

Toonaangevend onderwijs

Luzac bestaat ruim 30 jaar. Doordat we elke leerling persoonlijk en wendbaar begeleiden tot ná het behalen van het diploma, weten we zeker dat uw zoon of dochter slaagt. Niet alleen voor Luzac, ook in zijn of haar verdere leven. Ons toonaangevende onderwijs is een bewezen succesformule waar we met recht trots op zijn. Met 18 vestigingen door het hele land is Luzac de grootste particuliere middelbare school van Nederland.

Persoonlijke aandacht

Onze klassen bestaan uit gemiddeld twaalf leerlingen. Uw kind krijgt hierdoor de persoonlijke aandacht en begeleiding die hij of zij nodig heeft. Onze docenten zijn niet alleen heel goed, ze zijn ook oprecht betrokken bij elke leerling. Extra hulplessen worden graag gegeven en huiswerk wordt zo veel mogelijk onder begeleiding op school gemaakt. Uw kind bloeit op, ook thuis blijft dit niet onopgemerkt. Als het zelfvertrouwen en leerplezier toenemen, zijn onze leerlingen tot grootse dingen in staat.

Luzac. Zo goed kan onderwijs zijn.

Florencius Basisonderwijs

Florencius is gestart te Laren als een particuliere basisschool. Daarna zijn nieuwe locaties geopend in Amstelveen en Haarlem. Inmiddels heeft Florencius ook een International School in Amstelveen.

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs verzorgt Florencius huiswerkbegeleiding. Florencius hbo/wo verzorgt 1-op-1 studiebegeleiding, scriptiebegeleiding en bijles aan studenten.

In September 2017 Florencius International School opened its doors in Amstelveen. Located in the same building and based on the same principles as Florencius Primary School, Florencius International School aims to give all children with an international background (expat or repat) a broad educational foundation.

Pluspunten

Service

U kunt met de school in contact treden via de onderstaande buttons.

Karakteristiek

Over Florencius

Florencius is gestart te Laren als een particuliere basisschool. Daarna zijn nieuwe locaties geopend in Amstelveen en Haarlem. Inmiddels heeft Florencius ook een International School in Amstelveen. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs verzorg Florencius huiswerkbegeleiding. Florencius hbo/wo verzorgt 1-op-1 studiebegeleiding, scriptiebegeleiding en bijles aan studenten. De belangrijkste reden om te kiezen voor particulier onderwijs is om tegemoet te komen aan een groeiende behoefte aan kwalitatief onderwijs op maat. Daarnaast biedt particulier onderwijs voor kinderen met een specifieke hulpvraag zoals dyslexie of dyscalculie of voor meerbegaafde kinderen meer steun dan het reguliere onderwijs.

Florencius basisonderwijs

Florencius biedt particulier basisonderwijs aan en streeft naar een ideale omgeving waarbinnen het kind tot bloei kan komen. Er is hierbij aandacht voor de vergroting van kennis, creativiteit, sportiviteit en emotionele intelligentie. Florencius heeft hiervoor goed gekwalificeerde docenten in dienst. Voor elke leerling wordt in overleg met de ouders een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. Zo wordt op Florencius nagestreefd de talenten van kinderen optimaal tot ontwikkeling te laten komen en kansen zo goed mogelijk te benutten.

Florencius International School

In September 2017 Florencius International School opened its doors in Amstelveen. Located in the same building and based on the same principles as Florencius Primary School, Florencius International School aims to give all children with an international background (expat or repat) a broad educational foundation. The school works in small groups with each child following their own development plan. There are plenty opportunities for individual support and guidance. As we follow a holistic approach, our students are educated on physical, academic, emotional as well as spiritual levels.

TSM Business School

TSM Business School is een particuliere onderwijsinstelling die zich enerzijds richt op veelal Post-HBO in-company programma’s in verschillende bedrijfskundige specialismen. Denk daarbij aan Strategisch Management, maar ook Bouwmanagement, Prestatiemanagement en Strategische Marketing. De programma’s zijn modulair op maat samen te stellen.

Daarnaast biedt de particuliere Business School verschillende MBA’s in de richting Zorg, Bouw of Bank. Uniek is dat TSM de enige instelling is waarbij tegelijk een MBA titel en MSc graad behaald kan worden. TSM biedt daarvoor een wetenschappelijk geaccrediteerde leermethode, en stelt u tegelijk in staat om alle opgedane kennis in de praktijk toe te passen in geïntegreerde projecten.

TSM Business School ontstond in 1988 vanuit de Universiteit Twente. De technisch opgeleide UT-ers groeiden vaak door naar een managementpositie op basis van inhoudelijke kennis. Op dat moment ontbrak het hen echter nog aan bedrijfskundige kennis en leiderschapsvaardigheden.

Met opleidingen die bedrijfskundige verdieping en leiderschapsontwikkeling met elkaar combineerden, brachten wij daar verandering in. Nu, ruim 30 jaar later, verzorgen we deze opleidingen nog steeds. En met succes. 

Pluspunten

Service

U kunt met de school in contact treden via de onderstaande buttons.

Karakteristiek

TIAS Business School

TIAS is het particuliere onderwijsinstituut van Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven. De business school heeft ook een drietal vestigingen in China.

Het opleidingsinstituut heeft opleidingen op het snijvlak tussen business en maatschappij. Kennisgebieden betreffen onder andere Finance, Health, IT, Public Management en Real Estate. Naast kennisvergaring, wordt veel nadruk gelegd op het ontwikkelen van een kritische en innovatieve houding. Naast een volledige Master of PHD, kunnen studenten hier ook certificaatprogramma’s of masterclasses volgen over specifieke onderwerpen.

TIAS is een internationaal hoog aangeschreven business school, waaraan ruim 100 hoogleraren verbonden zijn.

Pluspunten

Service

U kunt met de school in contact treden via de onderstaande buttons.

Karakteristiek

Rotterdam School of Management

De Rotterdam Management School is een particulier opleidingsinstituut met een breed aanbod in Masteropleidingen: van Accounting, tot Human Resource, en van Organisational Change tot het meeste bekende programma International Management. Naast academische kennis doen studenten praktische ervaring op door business projects in een internationale context. Zo wordt tijdens de opleiding al een goede aansluiting op het bedrijfsleven nagestreefd. RSM is een grote particuliere opleiding met meer dan 7500 studenten.

De nadruk op de RSM ligt op academische opleiding van hoge kwaliteit, persoonlijke motivatie en ambitie, en de bedrijfskundige praktijk. Het opleidingsinstituut is internationaal georiënteerd en diversiteit wordt zeer hoog gewaardeerd.

Pluspunten

Service

U kunt met de school in contact treden via de onderstaande buttons.

Karakteristiek

Nyenrode Business University

Particuliere Universiteit Nyenrode heeft als motto “For business, by business” en is erg gericht op het bedrijfsleven. De Universiteit is opgericht door een aantal grote Nederlandse bedrijven, om studenten op het internationale bedrijfsleven voor te bereiden. De nadruk van het particuliere onderwijs ligt op de beroepspraktijk: van de maatschappelijke context waar bedrijven in opereren tot de dynamiek van besluitvorming in de hogere regionen van organisaties.

De opleiding biedt onderwijs op Bachelor, Master en Post-Masterniveau aan in de richting van Accountancy, Controlling, Fiscaal recht en Management. Ook biedt Nyenrode de mogelijkheid voor het halen van een MBA of PHD en open programma’s voor professionals. Ook zijn er een aantal deeltijd-opleidingen te volgen, waarbij de student vier dagen werkt en een dag studeert aan Nyenrode.

Pluspunten

Service

U kunt met de school in contact treden via de onderstaande buttons.

Karakteristiek

Scroll naar top