Vergelijking van scholen uit het reguliere basisonderwijs en voortgezet onderwijs is mogelijk via de website: scholenopdekaart.nl. Deze website is opgezet door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Doel van de website is een overzicht te geven van de scholen in Nederland en op deze manier transparant te zijn.

Als uitbreiding van deze website is door Particulier Onderwijs Nederland een aanvulling gemaakt die u bij de menu-opties Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs kunt inzien. Daar kunt u de verschillende scholen uit het particulier onderwijs onderling vergelijken. Voor alle scholen staat er de basisinformatie die publiek bekend is. Voor de scholen die deelnemen aan deze website is er een uitgebreide toelichting op tal van onderdelen.

scholen op de kaartGegevens op de website van het Ministerie betreffen onder andere het aantal leerlingen, personeelskenmerken, het rapport van de onderwijsinspectie en gegevens over het niveau van de leerlingen door middel van citoscores en geadviseerde vervolgopleiding. Met deze website wordt tegemoet gekomen aan de lastige keuze die ouders moeten maken als ze hun kind voor het eerst naar school sturen.

Toch biedt de website nog geen goed totaalbeeld van de verschillende scholen. Hoe kun je immers op basis van wat citoscores en de gemiddelde leeftijd van de leraren een goede keus maken voor een school voor je kind? Kenmerken als individuele aandacht (hoe worden problemen gesignaleerd?), sfeer, buitenschoolse activiteiten, onderwijsmethode en grootte van de klassen worden niet meegenomen. En juist deze factoren bepalen of een kind zich zal thuisvoelen op school.

Een goede school is meer dan hoge cijfers

In enkele interviews met directeuren van particuliere scholen komt dit ook duidelijk naar voren. Zo stelt Merlijn Blankestijn, directeur van Instituut Blankestijn, dat op zijn school kleine groepen, een gezellige sfeer en samenwerken onderscheidend zijn voor deze privé school. Rob Broeren, een van de directeuren van Maupertuus geeft als tip mee aan ouders “ga gewoon eens praten op een particuliere school […]  (ga) zelf eens kijken of het wat voor je kind is”. Meer dan een goed startpunt met een goed streven (transparantie), is de ministeriële website nog niet dus. Wel zegt zij te gaan uitbreiden op termijn.

Overzicht van particuliere scholen

sfeer particuliere schoolParticuliere scholen worden niet meegenomen in het overzicht dat het Ministerie heeft opgesteld. Echter, voor een  bewuste keuze is zoals gezegd wel wat meer informatie nodig. En dat is wat wij op deze website proberen te doen.

Daarnaast raden wij u net als de verschillende directeuren aan om eens een kijkje te nemen op een van de verschillende scholen, bijvoorbeeld door een meeloopdag of kennismakingsgesprek. Ook kunt u via een van onze schoolpagina’s vrijblijvend informatie aanvragen.

Scroll naar top