Als u uw zoon of dochter naar een privé school in Almere wilt sturen, heeft u verschillende mogelijkheden. Met name op het gebied van voortgezet onderwijs zijn er verschillende scholen in de buurt die deze vorm van onderwijs bieden.

kleine klas op privé school

Privé school in Almere voor basisonderwijs

Er is eigenlijk maar één privé school in Almere. Dit is particuliere basisschool  Bizziekids. Deze privé school in Almere hecht er veel waarde aan dat het kind zich veilig en gerespecteerd voelt. Liefde en aandacht voor elk kind staat centraal. Dit uit zich onder andere in het verplicht stellen van een schooluniform waardoor kinderen zich snel thuis voelen en een groepsgevoel gestimuleerd wordt.

Deze privé school in Almere is geen Montessori school, maar is wel grotendeels gebaseerd op dezelfde principes. Zo gaan zij er vanuit dat het kind natuurlijkerwijs neigt tot zelfontplooiing en hiervoor een aantal randvoorwaarden geschept kunnen worden. Waarden als geborgenheid, bevestiging, het stellen van grenzen en persoonlijke aandacht zorgen hiervoor op deze privé school in Almere.

Ook een gezonde leefstijl wordt als erg belangrijk gezien op deze privé school in Almere. Zo staat elke dag een vorm van sport of beweging op het programma en krijgen de kinderen allemaal lunch op school. Zo wordt erop toegezien dat zij gezond lunchen en bijvoorbeeld fruit en zuivel binnenkrijgen. Dit heeft een positieve invloed op de geestelijke gesteldheid van de kinderen, zo wordt geredeneerd op deze privé school in Almere.

Naast deze privé school in Almere, is er nog Winford in Amsterdam. Leerlingen van groep 6, 7 en 8 kunnen hier terecht. Op deze privé school staat onderwijs in kleine groepen centraal van maximaal 10 leerlingen. Hierdoor is er veel ruimte voor persoonlijke en individuele begeleiding. Door daarnaast duidelijke kaders te bieden door structuur en discipline weten de leerlingen waar zij aan toe zijn. Naast gewone vakken wordt op deze privé school ook tijd besteed aan andere projecten en vakken. Zo worden de kinderen klaargestoomd voor het voortgezet onderwijs. Deze privé school vlakbij Almere is 41 minuten reizen met het openbaar vervoer vanaf Almere Centraal.

Privé school in Almere voor voortgezet onderwijs

Bent u op zoek naar een privé school voor voortgezet onderwijs in Almere? Dan zult u moeten uitwijken naar Amsterdam of Hilversum. Hier zijn verschillende privé scholen gevestigd, met een beperkte reistijd vanaf Almere.

Privé scholen in de buurt van Almere zijn:

Amsterdam:
De Amsterdamsche school. Op deze privé school is veel aandacht voor leerlingen met leerproblemen. Door korte lijnen te houden tussen leerling, ouder en school en individuele begeleiding te faciliteren, kunnen kinderen die op een gewone school niet tot hun recht komen op deze privé school het beste uit zichzelf halen. Leerlingen van de onderbouw en bovenbouw kunnen terecht op deze school. Deze privé school ligt vlakbij Almere, op 29 minuten reizen het openbaar vervoer vanaf Almere Centrum.

De Nieuwe School. Deze privé school vlakbij Almere richt zich op eindexamenleerlingen. Zo wordt onder andere de mogelijkheid geboden om twee jaar in één te doen, maar in twee jaar kan ook. Ervaren docenten, kleinschaligheid en betrokkenheid zorgen er volgens de school voor dat de leerlingen dit doel daadwerkelijk behalen. Ook is er extra aandacht en individuele begeleiding voor leerlingen met leerproblemen. Op 37 minuten met het openbaar vervoer is deze privé school gevestigd vanaf Almere Centrum.

Winford. Op deze privé school wordt begeleiding afgestemd op het individu zodat talenten tot hun recht komen en eventuele problemen snel worden gesignaleerd. Dit geldt ook voor buiten de les: er is veel begeleiding op het gebied van bijvoorbeeld dyslexie en faalangst. Huiswerk wordt veelal op school gemaakt, zodat leerlingen door de aanwezige begeleider geholpen kunnen worden bij het plannen of overhoren. Op 41 minuten van Almere is deze privé school gevestigd.

Hilversum:
Luzac. Deze privé school kan onderverdeeld worden in het Lyceum, waar de hele middelbare school doorlopen kan worden, en het College, waar een versnelde examenopleiding gevolgd kan worden en deelcertificaten behaald. Op deze privé school staat kleinschaligheid centraal, waardoor onderwijs op maat gegeven kan worden, structuur geboden wordt en korte lijnen bestaan met de docenten. Het motiveren van leerlingen is belangrijk, zodat zij leren weer leuk gaan vinden. Dezelfde waarden zijn belangrijk op het College, met structurele begeleiding om het uiteindelijke doel: het examen succesvol afronden, te behalen. Deze privé school ligt vlakbij Almere: het Lyceum op 26 minuten en het College op 27 minuten reizen afstand.

Ondanks dat er weinig privé scholen in Almere zelf zijn, zijn op kleine afstand toch verschillende privé scholen te vinden.

 

 

Over 

Fons Vernooij is actief in het ontwikkelen van websites sinds 11-11-1999. Als eigenaar van Adviesbureau CASA heeft hij portals ontwikkeld zoals onderwijsportaal.nl en vacatures-onderwijs.nl. Binnen deze portals is hij actief als webmaster van particuliere-scholen.nl en particulier-beroepsonderwijs.nl.