Voor hoogbegaafdheid is gelukkig steeds meer aandacht in ons land. Toch is het niet altijd eenvoudig voor hoogbegaafde kinderen om hun plek te vinden in de klas. Overstappen naar een privé school kan zorgen dat een hoogbegaafd kind beter tot zijn recht komt.

Hoogbegaafdheid herkennen

prive school aandacht voor hoogbegaafdheidVeel kinderen die hoogbegaafd zijn, weten dit niet eens. Maar zij lopen wel tegen problemen aan waarbij ze zich niet begrepen voelen. Zo hebben ze vaak geen goede aansluiting bij leeftijdgenoten. Ze hebben veelal andere interesses dan klasgenootjes, zijn sneller van begrip, wat kan leiden tot vereenzaming.

Wanneer hoogbegaafde kinderen niet genoeg of niet op de juiste manier gestimuleerd worden in hun ontwikkeling, kunnen zij gaan onderpresteren. Dit houdt in dat zij (opvallend) minder presteren hun capaciteiten toelaten. Het is dus belangrijk dat hen  op school uitdaging geboden wordt. Zowel basis- als middelbare scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van onderwijs op maat voor hoogbegaafde leerlingen. Veelal is hier op reguliere scholen echter weinig ruimte voor. De tijd ontbreekt om individuele begeleiding en lesmateriaal te bieden. Een privé school biedt hiertoe meer ruimte.

Extra aandacht en begeleiding op een privé school

Steeds vaker wijken ouders van hoogbegaafde kinderen uit naar een privé school om de juiste begeleiding voor hun kind te vinden. Doordat de klassen hier kleiner zijn, is er meer aandacht voor elke leerling op een privé school. Zo kan veel beter en gerichter onderzocht worden wat een leerling nodig heeft. Daarbij werkt een privé school vaak niet slechts vanuit een enkele methode, maar worden voor verschillende leerlingen verschillende benaderingen aangenomen. Problemen die een hoogbegaafd kind kan hebben met de gehanteerde leerstijl op een reguliere school, worden op een privé school op deze manier ondervangen.

prive school extra lessenDaarnaast worden leerlingen op een privé school niet alleen opgeleid voor het examen, maar breder: om daarna de maatschappij te betreden. Hierdoor komen kinderen met veel uiteenlopende onderwerpen in aanraking en is er de mogelijkheid dieper op de stof in te gaan of extra lessen te volgen. Veel privé scholen behandelen maatschappelijke onderwerpen en bieden extra vakken aan, zoals Spaans of filosofie. Bovendien is er ruimschoots ervaring met hoogbegaafdheid aanwezig op een privé school en ziet het kind dat hij of zij niet de enige is met dit probleem.

Een privé school biedt vaak ook extra, specialistische begeleiding voor leerlingen met een leerprobleem als hoogbegaafdheid, bijvoorbeeld door een pedagoog of psycholoog. Dit kan voor hoogbegaafde kinderen erg van belang zijn, omdat de problemen verder gaan dan onderprestatie. De meeste hoogbegaafde kinderen beginnen hun schoolcarrière niet op een privé school, maar gewoon op een reguliere school. Het feit dat ze zich hier onbegrepen voelden, en weinig aansluiting hadden, kan grote invloed hebben op hun emotionele welbevinden. Ze kunnen hierdoor een laag zelfbeeld hebben. Ook hebben zij bovengemiddeld vaak last van faalangst, door hun vaak perfectionistische aard. Behandeling van deze problemen wordt via de privé school geregeld. Hierdoor weet de school wat er speelt en kan hier op de juiste manier mee omgaan, ook in de les.

Scroll naar top