De cito-toets is net weer achter de rug, dus iedereen kan weer even rustig ademhalen. Ook op de meeste particuliere scholen is deze toets door de leerlingen gemaakt. Dit jaar was de cito-toets, die voor de laatste keer werd afgenomen, behoorlijk in opspraak. Een van de belangrijkste kritiekpunten op de toets betrof het feit dat de toets eenzijdig meet: uitsluitend de cognitieve vaardigheden.

Kritiek op de cito-toets

Maar een goede cito-score is nog geen garantie dan een kind het ook zal slagen in de maatschappij, zo luidt de kritiek. En dat treft nou juist het veelgenoemde punt van kritiek op de toets, dat deze slechts cognitieve vaardigheden meet als rekenen en taal. Maar juist emotionele intelligentie is zeer bepalend voor het iemands succes in het leven, stelt David Pinto in de Volkskrant (13-02-2014). Empathie, sociale vaardigheden, maar ook zelfkennis en het omgaan met gevoelens en emoties zijn veel belangrijker voor het slagen in het leven, aldus de hoogleraar. En dit is waar particuliere scholen meerwaarde kunnen bieden.

Brede onderwijsbenadering particuliere scholen

Op de meeste particuliere scholen nemen ook vakken die de creativiteit stimuleren of maatschappelijke thema’s centraal staan een belangrijke plek in. Niet alleen de cognitie van kinderen, maar ook hun creatieve en sociale vaardigheden worden getraind. Particuliere scholen doen dit door tijd in te ruimen voor bijvoorbeeld maatschappelijke stages, projecten voor lokale bejaardentehuizen of andere instellingen, samenwerkingsopdrachten. Zo leren kinderen oog en empathie te hebben voor anderen en hun blik op de maatschappij verbreden.

De individuele benadering op particuliere scholen biedt daarbij de mogelijkheid meer aandacht te hebben voor het opdoen van zelfkennis en zelfreflectie, eigenschappen die erg belangrijk zullen zijn voor hun verdere loopbaan. Zo wordt op particuliere scholen vaak gewerkt met individuele leerplannen, om elke leerling het beste tot zijn recht te kunnen laten komen.

Particuliere scholen met een multi-disciplinaire werkwijze

Verschillende particuliere scholen, zoals Winford en Florencius, hebben een multi-disciplinaire aanpak opgenomen in hun onderwijsvisie. Zo werkt Winford met onderdelen van de Noordwijkse methode, welke uitgaat van ontwikkeling op vier gebieden: cognitief, sociaal emotioneel, fysiek en spiritueel. Daarnaast worden leerlingen op deze particuliere school gestimuleerd  hun talenten in te zetten om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Ook Florencius gaat uit van een multidiciplinaire aanpak, gebaseerd op vier vormen van intelligentie, vergelijkbaar met die op Winford: mentale, emotionele, fysieke en spirituele intelligentie. Er wordt op deze particuliere school dus aandacht besteed aan leren (en mogelijke problemen hierbij), zelfbewustzijn en sociale vaardigheden, fysieke gesteldheid en bewustwording van normen en waarden.

Deze onderwijsmethoden uiten zich in werken in thema’s, samenwerkingsopdrachten, speciale vakken al wereldoriëntatie en drama en veel aandacht voor talentonwtikkeling.

instituut blankestijn prive school

particuliere school instituut blankestijn

 

Onderwijs op een particuliere school omvat vaak dus veel meer dan extra aandacht en begeleiding om vakken en uiteindelijk het diploma te behalen. Leerlingen worden gestimuleerd na te denken over zichzelf en de mensen en de wereld om zich heen, zodat zij “goed-uitgerust” en met zelfvertrouwen de maatschappij kunnen betreden.

Bronnen:

‘De Citotoets is achterhaald, schaf alsjeblieft direct af’, De Volkskrant, 13 februari 2014.
Foto’s: Instituut Blankestijn

Over 

Fons Vernooij is actief in het ontwikkelen van websites sinds 11-11-1999. Als eigenaar van Adviesbureau CASA heeft hij portals ontwikkeld zoals onderwijsportaal.nl en vacatures-onderwijs.nl. Binnen deze portals is hij actief als webmaster van particuliere-scholen.nl en particulier-beroepsonderwijs.nl.