De eindexamens zorgen altijd voor een spannende tijd voor leerlingen die in de examenklas zitten. Veel oefenen, met klasgenoten speculeren over de uitslag en over het leven als student, en mogelijk examentrainingen volgen. Dit geldt voor alle leerlingen, zowel op een particuliere als op een reguliere school. Maar zijn er ook tussen het eindexamenjaar op een particuliere en op een reguliere school?

Het eindexamen: hoe zat het ook alweer?

Het  eindexamen bestaat uit twee delen: het schoolexamen en het centraal examen. Beide onderdelen tellen even zwaar mee voor het eindcijfer. Het centraal examen is voor iedereen van het zelfde niveau (vmbo, havo of vwo) hetzelfde, ongeacht de school. Het schoolexamen mag door de school zelf worden ingevuld, en kan soms zelfs per leerling verschillend. In het Eindexamenbesluit is vastgelegd wat moet worden getoetst in het schoolexamen, maar niet hoe dit getoetst moet worden. Scholen zijn hierin dus vrij en kunnen dit laten aansluiten bij hun curriculum.

Eindexamen op een particuliere school

eindexamen particuliere school

De grootste particuliere scholen zijn tevens zelfstandige exameninstellingen: zij zijn bevoegd schoolexamens af te nemen, het centraal schriftelijk eindexamen te organiseren en na vaststelling van de uitslagen diploma’s uit te reiken. Deze scholen zijn B3-scholen.

Leerlingen kunnen dus veelal ook het centraal schriftelijk eindexamen op hun eigen school maken, net zoals op reguliere scholen het geval is. Het schoolexamen mag dus zelf ingevuld worden, waardoor het eindexamen verschilt per school. Dit geldt dus voor particuliere scholen én voor reguliere scholen.

Toch zijn er particuliere scholen die een minder voorkomende manier van toetsen van het schoolexamen. Veel particuliere scholen hebben een landelijk examen: het staatsexamen. Deze scholen zijn B2-scholen. Hierdoor hoeft geen tijd besteed te worden aan schoolexamens en, omdat de staatsexamens in juli plaatsvinden, is ook na het centraal examen nog tijd is voor voorbereiding op het mondelinge examen.

De mondelinge examens worden afgenomen door staatsexamencommissies en zijn dus objectief. Uiteraard worden leerlingen goed begeleid op de dagen van het mondeling. Vaak wordt op de particuliere school een proefexamenweek georganiseerd om extra te oefenen en is er examentraining voor de leerlingen. Voor het mondeling examen worden de klassen vaak nog kleiner gemaakt, zodat elke leering extra veel aandacht krijgt in de voorbereiding op dit spannende examen.

Particuliere school Luzac College pakt het anders aan. Hier wordt het schoolexamencijfer opgebouwd uit resultaten van verschillende toetsmomenten. Er zijn drie schoolexamenweken waarin leerlingen toetsen maken die meetellen voor het schoolexamencijfer. Zo bereid de school leerlingen steeds beter voor op het centraal eindexamen.

Een groot voordeel van examen doen op een particuliere school is dat hier meer flexibiliteit bestaat in het afnemen van (her)examens. Zo kunnen leerlingen ervoor kiezen om het examenpakket over twee jaar te verdelen. Zo ligt er minder druk op het examenjaar. Bovendien hoeft het geen extra tijd te kosten: vaak kan het jaar van tevoren met de eerste examens gestart worden.

Ook wanneer een leerling zakt voor een examen, bieden particuliere scholen meer flexibiliteit. Hier kun je alleen de betreffende vakken opnieuw doen, in plaats van het volledige vakkenpakket.

Examenvoorbereiding op een particuliere school

Een groot verschil met regulier onderwijs zit in de voorbereiding op het examen in het particulier onderwijs. Op een particuliere school krijgen leerlingen intensievere begeleiding in de voorbereiding op hun eindexamen. Kleine klassen en veel vaste studiebegeleidingmomenten zorgen ervoor dat mogelijke moeilijkheden vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd. Wanneer een achterstand dreigt, kan een docent extra aandacht besteden aan bepaalde onderwerpen of vraagtypen.

Het hele jaar en alle begeleiding staan op een particuliere school in het teken van het examen. Ook is er vaak begeleiding op de dag van de examens zelf. Zo wordt meegereisd naar het mondelinge staatsexamen, en begeleiden docenten hun leerlingen op dagen van het centraal schriftelijk examen voor morele support. Zo wordt er door de particuliere scholen alles aan gedaan dat leerlingen met vertrouwen hun examen tegemoet gaan.

Scroll naar top