Particuliere onderwijsinstellingen kampen met wisselende aanmeldingsaantallen. Door deze wisselingen is het lastig in te schatten hoeveel medewerkers er nodig zijn om het schooljaar succesvol tot een einde te brengen. Uit cijfers blijkt dat de meeste scholen een stijging relatief goed aankunnen. Medewerkers aannemen en opschalen in capaciteit vormt geen gevaar voor de continuïteit van de organisatie. De problemen ontstaan echter bij een daling van het aantal leerlingen.

De onderwijssector en het nieuwe arbeidsrecht

Het is vervelend om als onderwijsinstelling goed gekwalificeerde krachten te moeten ontslaan. Wat dit nog moeilijker maakt, is het huidige arbeidsrecht. Tegenwoordig kunnen er nog maar drie contracten in twee jaar aangeboden worden. Vroeger waren dit drie contracten in drie jaar. Een contract niet verlengen is voor menig directeur nog steeds makkelijker dan een contract, al dan niet voor onbepaalde tijd, stop zetten.

Het arbeidsrecht dwingt tegenwoordig sneller tot een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Hierdoor is het risico op het wegvallen van werk voor werkgevers en organisatie vergroot. Want wat als de aanmeldingsaantallen een jaar later ineens tegenvallen? Op welke manier ben je beschermd tegen deze terugval? En is er genoeg flexibiliteit binnen de organisatie?

Flexibele schil

De oplossing kan zijn om een flexibele schil aan te leggen in de organisatie. De doelstelling van een flexibele schil is om fluctuaties op te kunnen vangen. Toch is het verstandig om te zorgen dat er binnen een flexibele schil een gelaagdheid is. Normaal gesproken bestaat de flexibele schil uit verschillende type krachten:

–        ZZP docenten;

–        Gedetacheerde medewerkers;

–        Uitzend en payroll krachten.

Iedere groep heeft zijn eigen kenmerken. Allemaal met zijn eigen voor- en nadelen. Wat ze alle drie gemeen hebben, is dat ze flexibiliteit bieden.  Per groep in verschillende mate.  Een overeenkomst is dat ieder type contract direct opzegbaar is. De gelaagdheid is echter nodig om ook commitment te creëren.

Een flexibele schil is prettig en geeft rust. Het grootste nadeel is dat het ook twee kanten op kan werken. Wat voor u geldt, geldt natuurlijk ook voor de medewerker. Het voordeel is dat je ongeacht het aantal leerlingen dat zich aanmeldt, je voorbereid bent op het optimaal inzetten van je personeel.

Vragen over dit artikel?

Heeft u vragen over dit artikel? PIM Payroll Intermediair is de auteur van dit artikel en beantwoordt graag uw vragen. PIM is bereikbaar op info@payrollintermediair.nl of 020 310 06 90.

Over 

Fons Vernooij is actief in het ontwikkelen van websites sinds 11-11-1999. Als eigenaar van Adviesbureau CASA heeft hij portals ontwikkeld zoals onderwijsportaal.nl en vacatures-onderwijs.nl. Binnen deze portals is hij actief als webmaster van particuliere-scholen.nl en particulier-beroepsonderwijs.nl.