ipad onderwijsVorige week maakte voormalige Steve Jobsschool Breda bekend dat zij vanaf 5 mei 2014 haar deuren zal sluiten. De particuliere school startte in autustus 2013 als Steve Jobsschool, maar veranderde in januari 2014 diens naam naar Perpetuum Primair Onderwijs.

Over de particuliere school gingen verschillende geruchten de rond. Zo zouden er klachten zijn over de chaos en negatieve sfeer op de school, en zou het niveau van het onderwijs te wensen over laten. Ook was het verloop van zowel leerlingen als onderwijzers op de particuliere school groot. De negatieve berichtgeving over de school heeft ertoe geleidt dat sponsoren zich terugtrokken (de particuliere school werd grotendeels door sponsoren gefinancierd), daarom is het voor de school “financieel niet langer mogelijk om open te blijven”. Voor bijna alle leerlingen is ondertussen een nieuwe school gevonden, aldus directeur Gertjan Kleinpaste.

iPad onderwijs – vloek of zegen?

Het zogenaamde iPadonderwijs wordt nog niet zo lang gegeven in ons land en roept zeer uiteenlopende reacties op. Aan de ene kant is men wat huiverig voor de onderwijsvernieuwingen. Gebrek aan structuur en sturing, te veel nadruk op het middel (de iPad) en grote vraagtekens bij de invloed op de prestaties van leerlingen vormen belangrijke kritiekpunten.

Ook onderzoek naar gebruik van iPads in de klas wijzen verschillende kanten op. Zo laat recentelijk onderzoek van het Kohnstamm Instituut van de UvA zien dat enerzijds de directe feedback die leerlingen krijgen bij leren op een tablet positieve effecten hebben. Echter, een eenduidig effect op leerprestaties vonden zij niet. Zo werd alleen voor basisschoolleerlingen een positief effect gevonden op rekenprestaties, maar was er een school waar voor spelling juist een negatief effect van iPadgebruik werd gevonden.

Deze blog op de website van Kennisnet vat denk ik goed samen, waar de moeilijkheid ligt. Tablets kunnen een positief effect hebben op leerprestaties, maar alleen als ze op een effectieve manier worden ingezet. Anders kan soms zelfs een averechts effect optreden. Uiteindelijk zijn het de school en de docenten die bepalen of een leerling wat leert. “Investeringen in tablets en andere ict-toepassingen zullen vooral bijdragen aan de opbrengsten van ons onderwijs, wanneer eerst aandacht wordt besteed aan de professionele opvattingen en deskundigheid van docenten. Het succes van tablets op school wordt de komende tijd niet zozeer bepaald door wat het apparaat wel of niet kan, maar vooral door wat een docent zijn leerlingen er wel en niet mee laat doen. Het startpunt is en blijft daarom de visie op het onderwijs.“.

Ondanks de sluiting van particuliere school Perpetuum Primair Onderwijs blijft diens directeur positief over deze vorm van onderwijs, die volgens hem “absoluut potentie” heeft.

Over