Interview met een bijles leraar

Hoe lang heb je bijles gegeven en aan welke leerlingen?

Ik heb drie jaar bijles gegeven aan leerlingen op alle niveaus, van vmbo tot vwo. Het ging om het algehele vakkenpakket, afhankelijk van de leerling: onder andere geschiedenis, Engels, Nederlands, biologie en Duits.

Hoe groot waren de groepen?

De groepen bestonden uit maximaal twaalf leerlingen.

Wat waren je belangrijkste taken?

De docent ondersteunen bij het lesgeven, de leerlingen begeleiden, zowel inhoudelijk als sociaal, huiswerkbegeleiding geven, vakinhoudelijk en gedragsmatig coachen en bijsturen, op basis van het persoonlijke behandelplan doelen in de gaten houden en de leerlingen helpen om  vooruit te komen.

Hoe ziet een gemiddelde middag/avond bijles geven eruit?

In een klas zitten maximaal twaalf leerlingen, met een eigen werkplek, en afhankelijk van de vraag help ik ze. Ik geef iedereen evenveel aandacht, geef ook ongevraagde feedback, ik stimuleer ze om door te gaan, ik check of de leerlingen echt begrijpen wat ze aan het doen zijn. Als ze bijvoorbeeld moeite hebben met het begrijpen van een tekst, dan help ik ze om de tekst op te delen en stel ik ze vragen om het concreter te maken.

Welke leerlingen hebben volgens jou bijles nodig?

Leerlingen die afwijken van het gemiddelde tempo en daardoor gaan achterlopen als ze geen hulp krijgen; leerlingen met een gebrek aan inzicht of concentratie, wat veroorzaakt kan worden door gedragsproblematiek; leerlingen met problemen thuis, die te weinig steun en controle krijgen; leerlingen die heel slim zijn maar moeite hebben met overzicht houden – als deze leerlingen de stof in stappen krijgen aangeboden, gaat het vaak goed.

Wat geeft je het meeste voldoening?

Het is geweldig als je ziet dat leerlingen vooruitgaan, als ze openstaan voor iemand die meedenkt. Het leukst zijn leerlingen die zelf bijles willen, die proactief in de klas zitten. Het is mooi om vooruitgang te zien, maar het is ook al heel belangrijk om te zien dat leerlingen gemotiveerd zijn en dat er een goede sfeer is.

Wat vindt je het leukste aan bijles geven?

Het werken met jonge mensen. Ze zijn beïnvloedbaar en staan nog open voor veranderingen. Het is leuk om ze dingen te leren en verandering te stimuleren.

Zijn er ook situaties waarin bijles geven geen zin heeft?

Als een kind al heel veel bijles krijgt, kan nog een vak erbij teveel worden. Dan wordt het kind overvraagd. Als de thuissituatie totaal niet meewerkt, kan bijles alsnog niet constructief zijn. Vanuit veel gezinnen worden kinderen naar bijles gestuurd omdat de ouders geen zin of tijd hebben om te helpen bij het huiswerk maken, maar kinderen hebben altijd steun en controle vanuit thuis nodig.

Wat voor houding verwacht je van leerlingen die op jouw bijles komen?

Leerlingen moeten vooral gemotiveerd zijn. Ze moeten daar voor een bepaald doel zitten dat ze zichzelf gesteld hebben. Die houding werkt het beste.

Heb je nog tips voor leerlingen die twijfelen of ze bijles nodig hebben?

Ga gewoon een keertje kijken, dat kan nooit kwaad. Praat eens met mensen die er ook heengaan, zodat je een beetje een beeld krijgt van wat het inhoudt.

Over 

Fons Vernooij is actief in het ontwikkelen van websites sinds 11-11-1999. Als eigenaar van Adviesbureau CASA heeft hij portals ontwikkeld zoals onderwijsportaal.nl en vacatures-onderwijs.nl. Binnen deze portals is hij actief als webmaster van particuliere-scholen.nl en particulier-beroepsonderwijs.nl.