Particuliere-school-directeuren-Maupertuus

drs. Reinier van Kuyk en drs. Rob Broeren, directeuren particuliere school Maupertuus

Maupertuus is een particuliere school in Driebergen voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen, bijvoorbeeld dyslexie, concentratieproblemen of een taalachterstand. De school biedt breed onderwijs: voor kinderen van 7-20 jaar, zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Enkele vragen aan Rob Broeren, een van de twee directeuren van Maupertuus.

Hoe lang werkt u al in het particulier onderwijs?
‘Ik ben een van de oprichters en initiatiefnemers, dus ik werk hier vanaf het begin, dit jaar 25 jaar geleden. We zijn klein begonnen, maar door de jaren heen steeds verder gegroeid. Ook zijn we een aantal keer verhuisd voor we hier terechtkwamen, aan de Horstlaan in Driebergen.’

Geeft u zelf ook les?
‘Ik geef zelf geen les, ik ben pedagoog en psycholoog en begeleid kinderen met leerproblemen die in het regulier onderwijs vastliepen.’

Heeft u ook in het regulier onderwijs gewerkt?
‘Ja, door mijn werk als pedagoog en psycholoog heb ik veel gewerkt met kinderen op verschillende basisscholen en middelbare scholen.’

Wat zijn volgens u de grootste verschillen tussen het regulier onderwijs en de particuliere school?
‘Het grootste verschil is de aandacht die de kinderen op onze school krijgen. Dat is te zien in de kleine klassen op Maupertuus: gemiddeld tien leerlingen per klas. Op de honderd leerlingen op onze school hebben we vijftig teamleden, dus veel persoonlijke aandacht voor elk kind. Ook paramedische aspecten zijn voor ons van belang: we hebben fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en pedagogen in dienst. Zo kunnen we kinderen met een leerhandicap veel bieden en het niveau eruit halen dat erin zit. In het regulier onderwijs hebben ze al deze faciliteiten niet, daar is één lat waar iedereen overheen moet kunnen, en dat werkt niet voor iedereen.’

‘Kinderen met een leerprobleem hebben vaak behoefte aan wat persoonlijkers, voelen zich vaak niet veilig in het regulier onderwijs. Maupertuus biedt deze kinderen een veilige leeromgeving en leert hen dat ze, ondanks hun handicap, niet falen.’

Hoe is het contact tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en docent?
‘De klassen zijn klein, gemiddeld tien leerlingen, en de leerlingen komen overal vandaan. Uit de hele Randstad, soms zelfs uit België. Regelmatig blijven ze bij elkaar logeren omdat het zover reizen is naar huis, dus dat schept wel een band. En docenten hebben vanwege de kleinschaligheid ook nauw contact met zowel leerlingen als ouders. Wekelijks worden ouders op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind en van het huiswerk. De lijnen op een particuliere school zijn heel kort.’

Wat voor buitenschoolse activiteiten vinden er zoal plaats?
‘Omdat de meeste leerlingen ver weg wonen vinden alle activiteiten onder schooltijd plaats. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan is er deze week bijvoorbeeld een lustrumsportdag. Aan sport, waaronder hockey en zwemmen, wordt grote waarde gehecht.’

Wat voor kinderen zijn volgens u het meest gebaat bij onderwijs op een particuliere school?
‘Kinderen die duidelijk meer aandacht nodig hebben, kinderen die verzuipen in de grote klassen van het regulier onderwijs, waardoor ze het niet redden op een gewone school.’

Heeft u nog tips voor ouders die overwegen hun kind naar een particuliere school te laten gaan?
‘Blijf niet te lang aarzelen en laat je niet leiden door vooroordelen, maar ga gewoon eens praten op een particuliere school, ga eens kijken. Niet op een afstand beoordelen dat zo’n school alleen voor elitaire mensen zou zijn, maar zelf eens kijken of het wat voor je kind is. Vaak blijkt het een heel verstandige beslissing te zijn om je kind naar een particuliere school te laten gaan, als het kind kopje onder dreigt te gaan in het regulier onderwijs.’

 

Over 

Fons Vernooij is actief in het ontwikkelen van websites sinds 11-11-1999. Als eigenaar van Adviesbureau CASA heeft hij portals ontwikkeld zoals onderwijsportaal.nl en vacatures-onderwijs.nl. Binnen deze portals is hij actief als webmaster van particuliere-scholen.nl en particulier-beroepsonderwijs.nl.