Quintijn Schenkel, nieuwe rector particuliere school Vecht-College

Quintijn Schenkel, rector particuliere school Vecht-College

Het Vecht-College is een particuliere school voor VMBO,HAVO en VWO, gevestigd in Breukelen. De school biedt kleinschalig onderwijs aan zo’n 70 leerlingen. Sinds januari heeft de particuliere school een nieuwe rector, Quintijn Schenkel. Hieronder een aantal vragen aan hem over het Vecht-College.

Waarin onderscheidt het Vecht-College zich van andere particuliere scholen?

‘Wij zijn een echte zelfstandige school en we leveren maatwerk: de leerling staat centraal, met hem/haar gaan we aan de slag om een mooi resultaat te bereiken. Bijzonder aan onze school is dat we als enige particuliere school samenwerken met Lyceo: de grootste examentrainer en huiswerkbegeleider van Nederland.

Tot slot zie ik het Vecht-College als partner van het regulier onderwijs en sluiten we als particuliere school goed aan aan bij het regulier onderwijs. Dit doen we onder andere door met dezelfde boeken te werken. Het Vecht-College wil die drempel voor eventuele terugkeer naar het bekostigd onderwijs bewust laag houden. Voor een aantal leerlingen is het goed om te starten in het particulier en dus kleinschalig onderwijs. Na de onderbouw kunnen ze verder in de bovenbouw op een reguliere school. Voor andere leerlingen is dat juist andersom. Zoals gezegd staat het Vecht-College onderwijs inhoudelijk dicht bij het regulier onderwijs. Dit komt de kwaliteit ten goede.’

Wat voor sfeer heerst er op het Vecht-College?

‘De sfeer op het Vecht-College is open, warm en persoonlijk. Tegelijk zijn we doelgericht: wat wil een leerling bereiken? Dat geldt voor zowel de schoolprestaties (overgaan naar het volgende jaar of slagen) als voor het sociaal-emotioneel welbevinden. Deze eigenschappen zorgen er voor dat de leerlingen echt aan de slag willen met hun schoolprestaties en dat zorgt voor een enorme gedrevenheid bij onze leerlingen. Voor docenten is het erg fijn om met zo’n groep leerlingen aan de slag te gaan. De sfeer tussen docenten en leerlingen is dan ook uitstekend!’

Wat is de werkwijze van het Vecht-College?

‘Op het Vecht-College draait alles om de leerling. Dat begint al bij de intake: wat wil jij als leerling bereiken en wat heb jij daar voor nodig? Daar stemmen we de begeleiding op af. Voor elke leerling wordt door de mentor een begeleidingsplan gemaakt. Zo kunnen we ook nagaan of de leerling zijn/haar doel daadwerkelijk bereikt of dat er misschien nog meer nodig is aan begeleiding of ondersteuning. In de lessen krijgen de leerlingen uiteraard alle aandacht. Docenten werken ook vanuit het doel van de leerling. Natuurlijk moeten de leerlingen gewoon op tijd in de les zijn, hun spullen in orde hebben en huiswerk maken!
Door de kleine klassen zijn wij in staat iedere leerling veel aandacht te geven. Verder is er naar mijn mening geen groot verschil op didactisch gebied tussen een particuliere school of een reguliere school.’

Wat is de profielschets voor een docent van het Vecht-College?

‘Een docent op het Vecht-College moeten open staan voor verschillen tussen leerlingen. Zo heeft elke leerling heeft zijn eigen manier van leren en zijn er leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie. Een docent op het Vecht-College verdiept zich in de leerling en kan in de les elke leerling op maat bedienen. Maatwerk vinden wij heel erg belangrijk! Verder hebben docenten net als op andere scholen de benodigde diploma’s. Elk jaar wordt er een enquete onder leerlingen afgenomen, waarin zij door het beantwoorden van vragen mogen aangeven wat zij van de docenten vinden. Wij streven ernaar dat elke docent minimaal een 8 scoort: en dat halen we!’

Voor welke leerlingen is het Vecht-College bedoeld?

‘Het Vecht-College is voor alle leerlingen die het graag goed willen doen op school. Bijvoorbeeld leerlingen met een MAVO advies, die toch graag HAVO zouden willen doen of leerlingen die met één jaar hard werken een diploma willen halen. Zo kun je bij ons na je HAVO in één jaar je VWO diploma halen. Verder zijn er ook leerlingen die het graag goed willen doen, maar daar extra hulp bij nodig hebben. Ook voor die leerlingen kunnen wij iets betekenen, omdat wij een eigen orthopedagoog hebben.’

Wat voor achtergronden hebben de leerlingen van het Vecht-College?

‘De achtergrond van onze leerlingen is heel divers en vergelijkbaar met die van leerlingen andere scholen.’

Heeft u de mentaliteit van leerlingen zien veranderen in de loop der jaren? Over de huidige generatie wordt bijvoorbeeld gezegd dat er een zesjescultuur heerst, merkt u daar iets van?

‘Nee, ik daar merk ik op het Vecht-College niets van. Het slagingspercentage is op peil gebleven ondanks de verscherpte exameneisen. Dat is een goede zaak! De zesjes cultuur zit ook niet in onze school: niet bij de directie, niet bij de docenten en niet bij de leerlingen. Wij willen een heel mooi resultaat neerzetten met z’n allen!’

Hoe ziet u de toekomst van particuliere scholen in Nederland?

‘Ik zie de toekomst van de particuliere school in het algemeen zeker rooskleurig tegemoet! Zeker met de discussie rondom het passend onderwijs. Een kleinschalige particuliere school zoals het Vecht-College is voor een aantal leerlingen echt passend onderwijs. Een goede opleiding en een mooi diploma zijn erg belangrijk: ook voor leerlingen voor wie het regulier onderwijs niet het beste past. Daarom zal er altijd vraag zijn naar een particuliere school.’

Over