directeur Particuliere school

Hans Stam, directeur particuliere school Vecht College

Het Vecht-College in Breukelen is een particuliere school voor mavo, havo en vwo. Vanaf de oprichting in 2005 is Hans Stam directeur van deze particuliere school. ‘Leiding geven aan een particuliere school geeft veel directe contacten door de kleinschaligheid. Dat is een groot verschil met leiding geven in het regulier onderwijs’, aldus Stam. Volgens Stam zorgt de kleinschaligheid ervoor dat er korte lijntjes zijn naar zowel leerlingen als docenten en ouders. ‘Dit maakt dat er snel gereageerd kan worden op positieve, dan wel negatieve acties.’

Waarin onderscheidt het Vecht-College zich van andere particuliere scholen?

‘Of het onderscheidend is weet ik niet, maar belangrijke zaken bij ons zijn: kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en maatwerk. Dit geldt echter voor veel particuliere scholen. Wat wij wel proberen, is om onderwijskundig dicht bij het regulier onderwijs te staan.’

Is het daarom dat in het Inspectierapport 2012 staat dat jullie gebruik maken van boeken die ook in het regulier onderwijs gebruikt worden, om zo de drempel voor een eventuele terugkeer naar het bekostigd onderwijs laag te houden?

‘Ja, het Vecht-College staat tussen regulier en speciaal onderwijs in. Voor een aantal leerlingen is een start van enige jaren bij een particuliere school naar regulier onderwijs, dan wel andersom, een goede schoolloopbaan. Zoals gezegd wil het Vecht-College onderwijskundig dicht bij het regulier onderwijs staan. Wij denken dat dit de kwaliteit ten goed komt.’

Wat voor sfeer heerst er op het Vecht-College?

‘De sfeer valt denk ik het beste samen te vatten in de termen: open, warm en persoonlijk. Ik zie het Vecht-College als een gewone school met bijzondere eigenschappen, die, doordat de overheid niet bijdraagt aan bekostiging, meer kost dan een gewone school. Toch hangt er geen elitaire sfeer op deze school, daar waak ik voor.’

Wat is de werkwijze van het Vecht-College?

‘De les start altijd met een plenair gedeelte waarin de docent nieuwe stof behandelt, kenmerkende opdrachten voordoet, dan wel uit de actualiteit iets behandelt. Vervolgens wordt de leerstof verwerkt via opdrachten die via ICT, boek dan wel eigen docentenmateriaal aan de leerlingen meegegeven wordt. De klassen zijn nooit groter dan tien leerlingen. Hierdoor zijn wij in staat iedere leerling veel aandacht te geven. Verder is er naar mijn mening geen groot verschil op didactisch gebied tussen een particuliere school of een reguliere school.’

‘Tevens heeft de school in ieder lokaal een beamer en een elektronisch schoolbord. Dit maakt het voor de docenten gemakkelijk om internet en educatieve software in de les te integreren. Dit heeft een enorme toegevoegde waarde voor de lessen. We hebben hier nergens meer een ouderwets krijtbord. Je moet als school met de tijd meegaan.’

Wat is de profielschets voor een docent van het Vecht-College?

‘Een docent op het Vecht-College moeten open staan voor verschillen tussen leerlingen. Het is immers niet zo dat een bepaalde werkwijze bij iedere leerling het gewenste effect heeft. Een docent moet dus bereid zijn zich te verdiepen in de leerling. Maatwerk verrichten vinden wij heel erg belangrijk!’

Voor welke groep leerlingen is het Vecht-College bedoeld?

‘Het Vecht-College is er voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben betreffende niveau, motivatie en welbevinden. Dat is dus behoorlijk breed.’

Wat voor achtergronden hebben de leerlingen van het Vecht-College?

‘Dit is heel divers en vergelijkbaar met die van leerlingen van een reguliere school.’

Heeft u de mentaliteit van leerlingen zien veranderen in de loop der jaren? Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een zesjescultuur bij de huidige generatie, merkt u daar iets van?

‘Nee, ik heb daar niets van gemerkt. Ook op het Vecht-College is, net als in het reguliere onderwijs, het slagingspercentage op peil gebleven ondanks de verscherpte exameneisen. Dat is een goede zaak!’

Hoe ziet u de toekomst van particuliere scholen in Nederland, zet de groei door?

‘Ik zie de toekomst van de particuliere school in het algemeen zeker rooskleurig tegemoet! Nu met de crisis is er even landelijk een dipje. Het regulier bekostigde onderwijs is goed in staat voor negentig procent van de populatie pubers onderwijs te verzorgen. Er zal echter altijd een tien procent blijven die kort dan wel langdurend  “extra zorg” nodig heeft. Dit kan op cognitief gebied, bijvoorbeeld als je hoogbegaafd bent, of op sociaal-emotioneel dan wel gedragsmatig gebied nodig zijn. Daarom zal er altijd vraag zijn naar een particuliere school.’

Over 

Fons Vernooij is actief in het ontwikkelen van websites sinds 11-11-1999. Als eigenaar van Adviesbureau CASA heeft hij portals ontwikkeld zoals onderwijsportaal.nl en vacatures-onderwijs.nl. Binnen deze portals is hij actief als webmaster van particuliere-scholen.nl en particulier-beroepsonderwijs.nl.