prive school EindhovenOm u op weg te helpen bij het zoeken naar een privé school in Eindhoven of omgeving, hebben we hier de verschillende particuliere scholen op een rijtje gezet. Zo heeft u een duidelijk overzicht van de mogelijkheden en kunt u de privé scholen in Eindhoven gemakkelijk vergelijken.

Middelbaar onderwijs op privé school in Eindhoven

Er zijn twee privé scholen in Eindhoven die middelbaar onderwijs aanbieden: Erasmus en Luzac. Beide scholen bieden op hun Lyceum de mogelijkheid meerdere jaren of een gehele middelbare schoolperiode te volgen. Leerlingen kunnen terecht op het Erasmus College of Luzac College voor speciale programma’s als twee jaar in één of deelcertificaten.

Erasmus is een privé school in Eindhoven waar persoonlijke aandacht centraal staat. Het onderwijsmodel dat de privé school gebruikt gaat hier vanuit en heeft drie pijlers: kennisontwikkeling, vaardigheidsontwikkeling en individuele begeleiding. Kennisontwikkeling wordt gestimuleerd tijdens die lessen, die allemaal aansluiten bij de toetsen en examens die de leerlingen moeten afleggen. Daarnaast besteedt de privé school in Eindhoven aandacht aan vaardigheidsontwikkeling. Dit doen de leerlingen door zelfstudie, bijvoorbeeld door het maken van opgaven en opdrachten, maar ook samenwerken aan projecten. Op basis van beide pijlers wordt de individuele begeleiding afgestemd en krijgen leerlingen zo nodig extra lessen en begeleiding.

Privé school Luzac in Eindhoven wordt door kleinschalig onderwijs ook een individuele benadering nagestreefd. Door stof op niveau aan te bieden, krijgen leerlingen hun plezier en motivatie voor leren weer terug, zo redeneert de privé school in Eindhoven. De schooldagen duren van 9.00 tot 17.00, waarbinnen leerlingen ook de gelegenheid krijgen om huiswerk te maken. Zo kunnen zij direct vragen stellen als ze tegen problemen aan lopen. Elke leerling op deze privé school in Eindhoven heeft een persoonlijke begeleider met wie een persoonlijk leerplan wordt opgesteld. Zo kunnen problemen vroeg worden opgemerkt en wordt doelgericht de schoolperiode doorlopen.

 Basisonderwijs op een privé school in Eindhoven

Zit uw zoon of dochter op de basisschool? Ook dan zijn er verschillende privé scholen vlakbij Eindhoven waar zij terecht kunnen. De scholen hebben een specifieke insteek en doelgroep.

Een eerste privé school bij Eindhoven is Kikidio en is gericht op meer- en hoogbegaafde leerlingen. Zij kunnen hier terecht voor een plusklas, naast hun lessen op hun reguliere school. Hier kunnen ze extra vakken volgen als vreemde talen en schaken. Ook is er aandacht voor emotionele en sociale ontwikkeling. Daarnaast biedt de privé school volledig montessori onderwijs. De particuliere school biedt alle leerstof die ook op andere scholen wordt aangeboden, maar met meer diepgang en ruimte voor extra onderwijs wat aansluit bij de talenten en wensen van leerlingen. Zo kunnen leerlingen filosofie, astronomie, verschillende vreemde talen of creatieve vakken volgen. Uitgangspunt is altijd het kind met diens persoonlijkheid en intelligentie.

Dan is er ook nog een privé school bij Eindhoven gevestigd met een Islamitische grondslag: Inaya. Deze particuliere school wil leerlingen ondersteuning bieden op te groeien tot bewuste zelfstandige volwassenen. Daarom is veel aandacht voor het vormen van een stabiel zelfbeeld en het kennisniveau. Participatie in de Nederlandse samenleving met behoud van de eigen identiteit iis daarbij uitgangspunt. De privé school heeft daarom veel aandacht voor het leerproces (in tegenstelling tot scores), een positieve benadering, waardering van verschillen, eigen verantwoordelijkheid en een nadruk op leren leren. Bij veel vakken ligt bovendien de nadruk op een bepaalde culturele achtergrond en geschiedenis. Onderwijsvormen als Montessori en Jenaplan vormen de basis van de visie van deze school.

Over 

Fons Vernooij is actief in het ontwikkelen van websites sinds 11-11-1999. Als eigenaar van Adviesbureau CASA heeft hij portals ontwikkeld zoals onderwijsportaal.nl en vacatures-onderwijs.nl. Binnen deze portals is hij actief als webmaster van particuliere-scholen.nl en particulier-beroepsonderwijs.nl.