Het diploma op een particuliere school is behaald, maar wat nu? De keuze voor een vervolgopleiding is niet voor iedere leerling makkelijk. Daarom ondersteunt een particuliere school leerlingen in deze keuze. De decaan en mentor staan altijd voor ze klaar en universiteiten en hogescholen worden voor een bezoek aan de particuliere school uitgenodigd.

Veel particuliere scholen bieden de mogelijkheid om de laatste twee jaar van de middelbare school in één schooljaar te doen. De leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het eindexamen staat daarin centraal. Maar het diploma op een middelbare school is voor velen geen eindpunt van hun schoolcarrière, verre van dat zelfs! De vervolgopleiding die daarna wordt gekozen, bepaalt in grote mate waar de toekomstige carrière ligt. De keuze voor een vervolgopleiding is niet voor iedere leerling even makkelijk. Een particuliere school biedt dan ook veel begeleiding aan om tot een goede keuze te kunnen komen.

Verplichte Oriëntatie

Keuze vervolgstudie particuliere schoolBinnen de tweede fase van het middelbaar onderwijs en dus ook op de particuliere school is aandacht voor oriëntatie verplicht. Voor het vmbo heet dit de ‘Oriëntatie leren en werken’ en is onderdeel van het sectorwerkstuk. Bij havo en vwo vormt de ‘Oriëntatie studie en beroep’ een onderdeel van het profielwerkstuk.

In deze verplichte onderdelen denken leerlingen na over de mogelijkheden die ze hebben na de particuliere school. Deze oriëntatie is niet het enige wat een particuliere school op dit onderdeel doet. Iedere particuliere school heeft een decaan in dienst die leerlingen kan helpen en kan adviseren.

Deze begeleiding begint niet pas in het eindexamenjaar, maar start vaak al op het moment dat leerlingen een sector- of profielkeuze moeten maken. Aan de hand van de talenten van een leerling wordt er gekeken waar mogelijk de toekomst na de particuliere school kan liggen. De sector- dan wel profielkeuze is een eerste stap in die richting.

Particuliere school nodigt universiteiten uit

Ook de mentor speelt vaak een centrale rol in dit proces. Omdat een mentoraat op een particuliere school vaak klein is, kan een mentor gedurende een aantal jaar veel begeleiding bieden. Mocht de mentor er met de leerling niet uitkomen, dan komt de decaan in beeld.

Een ander middel is om leerlingen actief kennis te laten maken met de universiteiten en hogescholen. Op sommige particuliere wordt oriëntatie heel belangrijk gevonden, zij halen deze instituten daarom naar de particuliere school toe, in plaats van dat leerlingen hun open dagen bezoeken. Op deze avonden kunnen ouders en leerlingen kennis maken met de verschillende opleidingen.

Later instromen op een particuliere school

Op een particuliere school komt het vaak voor dat leerlingen pas later instromen. In de aannameprocedure komen de toekomstplannen van een leerling vaak al ter sprake. Samen met de ouders en de leerling kijkt de particuliere school dan waar de interesses en talenten van de leerling liggen. Zo kunnen ook nieuwe leerlingen direct goed in dit proces worden begeleid.

Scroll naar top